bamser

Bestyrelse

Bestyrelsen i Blåmuslingen består af 4 forældrevalgte medlemmer og 2 suppleanter samt 1 personalerepræsentant.

Til bestyrelsesmøderne deltager, udover bestyrelsen, daglig leder og en repræsentant for ejerkredsen.

Datoer for bestyrelsesmøder vil være at finde på Årsplanen.

Bestyrelsen vælges ved forældremødet.

Bestyrelsens medlemmer konstituerer sig efter valget og vælger en formand og næstformand. Bestyrelsen holder 4 møder årligt.

Bestyrelsens opgave er beskrevet i vedtægterne for Blåmuslingen.