blyanter paa linie

Pris

Prisen for en vuggestueplads koster 3300 kr. + 250 kr. Dette inkluderer økologisk morgenmad, formiddagsmad, eftermiddagsmad samt bleer til jeres barn m.m. Der tages forbehold for yderligere takstændringer, dog vil disse altid blive varslet med 2 måneder. Alt tilskud m.m. søges ved kommunen. Vuggestuen er åben i juli måned, derfor betaler man for alle årets 12 måneder.

Som forældre betaler I et depositum på en måneds betaling ved indmeldelsen. Dette betyder, at når I takker ja til en vuggestueplads i Blåmuslingen, har I fem hverdage til at indbetale kr. 3.550 kr. til vuggestuens konto. Kontoen vil I få oplyst ved indmeldelsen. Når vi har modtaget pengene, er jeres barn garanteret en plads i Blåmuslingen. Barnets sidste måned i vuggestuen vil på baggrund af det indbetalte depositum være betalingsfri. Hvis I modtager økonomisk fripladstilskud fra Esbjerg Kommune, modregnes dette i jeres depositum. Jeres depositum refunderes ikke, hvis I inden vuggestuestart, frasiger jer pladsen.