farvet trae

Pædagogik

Vi er meget bevidste om, at vores arbejde med vuggestuebørn kalder på nogle helt grundlæggende værdier. For os er de helt fundamentale værdier:

  • Nærvær
  • Tryghed og omsorg
  • Børnefællesskaber
  • Forældresamarbejde
  • Faglighed

Værdigrundlag:

Vi lægger stor vægt på at være nærværende med jeres barn både fysisk og mentalt. I samspillet med barnet er vi rollemodeller og vi giver os tid til samværet, både verbalt og nonverbalt. På denne måde mærker barnet, at vi er tilstede i fælleskabet og skaber dermed en tryg kontakt med barnet gennem glæde og hverdagens stjernestunder. Vores hverdag er præget af fordybelse, ro, varme, latter og omsorg. Vi skal ikke nå noget, men bare være tilgængelige og nærværende med jeres barn. Jo mere omsorg og tryghed et barn mødes med i begyndelse af livet, jo mere trygt vil barnet udforske den verden de er en del af. Ydermere vil barnet kunne indgå i en tryg relation med både voksne og børn og det er igennem disse relationer og fælleskaber at barnet trives, lærer, udvikles og dannes. 

I dagligdagen lægger vi stor vægt på et tillidsfuldt og konstruktivt forældresamarbejde. Vi skal sammen fastsætte de bedste rammer for jeres barns trivsel og udvikling. Derfor er den daglige kontakt med jer forældre rigtig vigtig for os, så der er mulighed for at formidle jeres barns dag. Udover den daglige kontakt og dialog med jer forældre bruger vi også vores private Facebook gruppe til, at dele jeres barns oplevelser igennem billeder, videoer og små historier.   

Normering:

Vi er stolte over vores normering i Blåmuslingen. Vi er fordelt på 3 stuer der hedder Solstuen, Månestuen og Stjernestuen. På stuerne er der 12 børn til 4 voksne. Udover dette prioriterer vi, at bruge faste vikarer i det omfang det er nødvendigt ved ferieafholdelse og sygdom da vi prioriterer varme hænder til alle hver dag.